Aangescherpte criteria accountantscontrole

13 oktober 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen. In deze nieuwe regelgeving staan aangescherpte criteria voor de accountantscontrole.

Voor de boekjaren die op of na 15 december 2016 eindigen gelden nieuwe controlestandaarden. Dit heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) al eerder bekendgemaakt. De datum waarop onlangs aangenomen regels in werking treden wordt bij de publicatie in het Staatsblad vermeld. Volgens deze nieuwe regels moet de accountant (tool) – die de jaarrekening van uw organisatie controleert – aan aangescherpte criteria voldoen om deze taak uit te kunnen voeren:

  • bij het vaststellen van de onafhankelijkheid van de accountant wordt gelet op het gehele netwerk van de accountantsorganisatie;
  • externe accountants, accountantsorganisaties en hun werknemers moeten afzien van het uitvoeren van de wettelijke controle als zij hier een zakelijk of financieel belang bij hebben;
  • externe accountants mogen in principe geen transacties sluiten in financiële instrumenten die uitgegeven, gegarandeerd of ondersteund worden door uw organisatie;
  • de externe accountant mag niet deelnemen aan de interne besluitvormingsprocessen van uw organisatie;
  • externe accountants mogen alleen taken op leidinggevend of bestuurlijk niveau bij uw organisatie aanvaarden, nadat er een bepaalde periode na de controleopdracht is verstreken.

In 2017 en 2018 volgen er meer wetswijzigingen

Bij bijna tweederde van de onderzochte kantoren zijn onlangs gebreken geconstateerd in de accountantscontroles van 2015. De onlangs aangenomen nieuwe regels worden met name verwerkt in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Parallel hieraan is er een wetsvoorstel in voorbereiding voor de wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, waarin aanvullende wettelijke maatregelen worden voorgesteld die de kwaliteit van de wettelijke controle verder moet verbeteren. Eerder werd al bekend dat accountants die in het boekjaar 2017 wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening uitvoeren, de nieuwe verplichte cursus over frauderisicofactoren moeten volgen. Daarnaast moeten accountantsorganisaties per 1 juli 2017 beschikken over een inventarisatie van eventuele negatieve prikkels in hun winstmodel. Op basis van dit document moet een accountantsorganisatie voor 1 januari 2018 een transitieplan opstellen voor een herziening van dit model.

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.