Accountantscontrole wijzigt al vanaf 2016

10 juni 2016 | Door redactie

Voor de boekjaren die op of na 15 december 2016 eindigen gelden nieuwe controlestandaarden. Dit heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onlangs bekendgemaakt. Binnen de nieuwe standaarden is er meer aandacht voor de controle van de toelichting bij financiële overzichten, waaronder de jaarrekening.

Een accountantsverklaring wordt afgegeven als de accountant een financieel overzicht, zoals de jaarrekening, heeft gecontroleerd. Minister Dijsselbloem van Financiën zal binnenkort aangeven of hij akkoord gaat met de nieuwe standaarden die de NBA van toepassing wil verklaren op de accountantscontrole. Als dit het geval is, komen er nieuwe standaarden te staan in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS). De NBA heeft de wijzigingen al onder voorbehoud van goedkeuring gepubliceerd. De aanleiding voor de wijzigingen waren de wijzigingen die de International Accounting Standards Board (IASB) heeft aangebracht in de controlestandaarden.

Informatie buiten het grootboek en de subgrootboeken

In de nieuwe standaarden wordt het management van organisaties gestimuleerd om in een vroeg stadium van het controleproces informatie over de toelichting te verstrekken. De accountant moet deze informatie toetsen aan nieuwe leidraden die aangeven of er in de toelichting een opzettelijke afwijking zit die fraude kan veroorzaken. Ook zijn er nieuwe richtlijnen die extra aandacht besteden aan het verstrekken van informatie in de toelichtingen. Hierbij gaat het in het bijzonder om informatie die is verkregen buiten het grootboek (e-learning) en de subgrootboeken (e-learning) van uw organisatie.

In het nieuwsartikel Aangescherpte criteria accountantscontrole kunt u meer lezen over de gewijzigde accountancywetgeving. 

 Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.