Accountantskamer handelt ingediende klachten sneller af

3 april 2023 | Door redactie

De Accountantskamer heeft de gemiddelde doorlooptijd van klachtenafhandeling weten terug te brengen van 254 dagen in 2021 naar 162 dagen in 2022. Dit is te lezen in het onlangs verschenen jaarverslag van de tuchtrechtelijke instantie.

De Accountantskamer, de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt, handelde in 2022 de meeste klachten af binnen een kleine zes maanden. Deze versnelling kwam mede door een verbetering in de processen rondom de zittingen. Ook konden veel PE-zaken snel worden afgehandeld en waren er maar vijf grote controleklachten ingediend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en curatoren.

Vooral klachten over PE-verplichting

De Accountantskamer ontving in 2022 138 klachten tegen accountants. Daarvan werden na indiening 30 klachten ingetrokken. Van het aantal ingediende klachten kwamen 47 van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze waren gericht tegen accountants die niet hadden voldaan aan hun PE-verplichting. Zo zouden zij de cursus Frauderisico-factoren (6 studie-uren) niet hebben gevolgd. De beroepsorganisatie trok 14 klachten in nadat accountants konden aantonen dat ze de cursus wel degelijk hadden gevolgd maar alleen waren vergeten dit te registreren. Uiteindelijk kregen 29 accountants een waarschuwing (en vier een berisping vanwege recidive) met een geldboete.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

In totaal werden 84 klachten tegen accountants in behandeling genomen. De klachten gingen over:

  • PE-verplichtingen (33 zaken);
  • overig, niet opdrachtgerelateerde zaken (16 zaken);
  • controleopdrachten (12 zaken);
  • samenstelopdrachten (zes zaken);
  • overeengekomen specifieke werkzaamheden (vijf zaken);
  • overig, opdrachtgerelateerde zaken (vijf zaken);
  • het niet betalen van een geldboete (drie zaken);
  • de kantoortoetsing (twee zaken).
  • een beoordeling (een zaak);
  • forensisch onderzoek (een zaak).

De onderwerpen van de uitspraken van de Accountantskamer betroffen vooral vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (65 uitspraken), professionaliteit (negen uitspraken) en integriteit (zeven uitspraken). Over de volgende drie onderwerpen kwam er één klacht binnen: objectiviteit, professionaliteit en overig/onbekend.