Accountantskamer ontving in 2021 minder klachten

11 april 2022 | Door redactie

In 2021 zijn bij de Accountantskamer, de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt, minder klachten ingediend dan de jaren ervoor. Er kwamen afgelopen jaar in totaal 104 klachten binnen.

Een opvallende trend in 2021 was het grotere aantal klachten over onderzoeksopdrachten: financiële of forensische onderzoeken die leiden tot een rapport van bevindingen. Klachten over het handelen van accountants rondom de steunmaatregelen die in het leven waren geroepen als gevolg van de coronapandemie zijn, in tegenstelling tot de verwachtingen, afgelopen jaar niet ingediend. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en curatoren klaagden afgelopen jaar vooral over de kwaliteit van controleopdrachten.

Schending van PE-verplichting

In 2021 zijn bijzondere zittingen gehouden over eerder beoordeelde klachten over schending van de PE-verplichting. Zo behandelde de Accountantskamer in september 2021 acht zaken tegen accountants die in de driejaarcyclus 2016-2018 hun PE-verplichting niet hadden nageleefd en al eerder opgelegd hadden gekregen. Voorlopig zijn dit de laatste PE-klachten. Per 1 januari 2021 is namelijk een nieuw PE-model ingevoerd. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zal eerst beoordelen of de nieuwe PE-activiteiten in voldoende mate bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de individuele leden. De beoordeling kan zijn dat aan de verplichting is voldaan of dat het portfolio voor verbetering vatbaar is. Bij het uitblijven van verbeteringen kan de NBA een klacht indienen bij de Accountantskamer.

Klachten in 2021

De klachten gingen het afgelopen jaar vooral over:

  • adviesopdrachten (25 zaken);
  • onderzoeksopdrachten (22 zaken);
  • samenstelopdrachten (15 zaken);
  • controle van de jaarrekening (14 zaken);
  • permanente educatie (8 zaken);
  • kantoortoetsingen (5 zaken).

De onderwerpen van de uitspraken van de Accountantskamer betroffen vooral: vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (56 uitspraken), integriteit (16 uitspraken) en professionaliteit (13 uitspraken). Er waren 56 klachten over een registeraccountant en 28 over een accountant-administratieconsulent. De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenafhandeling was 254 dagen.