Accountantskosten bij beursfondsen fors toegenomen

21 maart 2023 | Door redactie

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap-ondernemingen zijn in vijf jaar tijd met gemiddeld 93,9% gestegen. Deze conclusie trekt Vereniging MidkapNL op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten voor de controle van de jaarrekening bij Nederlandse beursfondsen.

Vereniging MidkapNL deed recent onderzoek naar de kosten voor de controle van de jaarrekening bij kleine en middelgrote beursfondsen en kwam tot de volgende conclusies:

  • De kosten van de controle van de jaarrekening (toolbox) zijn in de periode 2016-2021 explosief gestegen. Er is over de hele linie gezien zelfs sprake van een verdubbeling van de accountantskosten.
  • De afname van het aantal oob-accountants heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen, waardoor er voor beursfondsen onvoldoende keuzevrijheid is.

Kostenstijging door beperkt aantal kantoren

Beursfondsen zouden in het ideale geval de keuze moeten hebben uit drie verschillende accountantskantoren. Daardoor zouden zij de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over onder andere de voorwaarden, de tarieven en het aantal uren dat aan de controle (tool) wordt besteed. Door het beperkte aantal oob-accountantskantoren – zes in totaal – is die keuze er op dit moment niet. Vereniging MidkapNL vindt de sterke stijging van de accountantskosten een zorgelijke ontwikkeling. De kosten van beursnotering nemen daarmee toe en de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt wordt kleiner.

Onderzoekresultaten naar Financiën en ACM

De sterke stijging van accountantskosten komt volgens Vereniging MidkapNL, sinds 2019 belangenbehartiger van Nederlandse small- en midkapondernemingen met een beursnotering, door het beperkte aantal oob-accountantskantoren. De vereniging zal daarom de onderzoeksresultaten voorleggen aan de minister van Financiën en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met de vraag om aandacht te besteden aan de problematiek van de ongezonde marktverhoudingen in de accountancy.