Accountantskosten bij kleinere beursfondsen verdubbeld

Uit recent onderzoek blijkt dat de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen in vijf jaar tijd gemiddeld met 129,6% zijn gestegen. Daarnaast is het aantal accountants met een vergunning voor het controleren van de jaarrekening van organisaties van openbaar belang (oob’s) sterk gedaald.

5 oktober 2020 | Door redactie

Vereniging MidkapNL deed onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen tussen 2014 en 2019. Hieruit bleek onder andere dat binnen een tijdsbestek van 1 jaar 3 van de 9 oob-accountants hun oob-vergunning hebben ingeleverd: Grant Thornton (december 2018), Baker Tilly (juni 2019) en accon avm (juni 2019). Deze kantoren bedienden vooral de middelgrote en kleinere organisaties en beursfondsen.

Beperkte aanbod vormt barrière 

Door het besluit van Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm moesten 29 oob-organisaties gedwongen op zoek naar een nieuwe oob-accountant. Anderhalf jaar later heeft een groot aantal van hen nog steeds geen nieuwe controlerend accountant (tool) kunnen contracteren. Dat probleem zal toenemen als oob-organisaties door de verplichte accountantswissel een nieuwe accountant moeten aantrekken. Het beperkte aanbod vormt mogelijk ook een barrière voor de beursgang van nieuwe ondernemingen, omdat er geen oob-accountants beschikbaar zijn voor de vereiste jaarrekeningcontrole.

Onderzoeksresultaten naar minister van Financiën

Op basis van het onderzoek komt Vereniging MidkapNL tot de volgende conclusies:

  • De afname van het aantal oob-accountants heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen.
  • Er is onvoldoende keuzevrijheid en in sommige gevallen zelfs geen mogelijkheid om een oob-accountant te contracteren. 
    De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn in de periode 2014-2019 explosief gestegen.

Vereniging MidkapNL zal de onderzoeksresultaten (pdf) voorleggen aan de minister van Financiën en hem verzoeken aandacht te besteden aan deze problematiek. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Euronext, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zullen worden benaderd.

Bijlagen bij dit bericht