Accountantsorganisaties streven naar schaalvergroting

5 september 2022 | Door redactie

Sinds de start van 2022 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op 250 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. De toezichthouder ging recent op bezoek bij 60 van deze organisaties voor een nadere kennismaking. Uit de bezoekronde blijkt dat kantoren veelal dezelfde uitdagingen en prioriteiten hebben.

De meerderheid van de accountantsorganisaties die de AFM recent bezocht is op zoek naar een vorm van schaalvergroting, meestal door een vorm van samenwerking of door overname van een andere accountantsorganisatie. Door schaalvergroting kan worden voorzien in de behoefte aan wettelijke controleopdrachten en wordt de kwaliteit van controles duurzaam gewaarborgd. Een andere prioriteit bij accountantsorganisaties is het gebruik en verdere ontwikkeling van data-analyse.

Hoge werk- en regeldruk voor personeel

Werving en behoud van vakkundig personeel zijn de belangrijkste uitdagingen voor de bezochte accountantsorganisaties. De kantoren maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep. Dit komt vooral door de hoge werk- en regeldruk waar personeel mee te maken krijgt. Uit de bezoekronde blijkt ook dat veel accountantsorganisaties diensten van externe serviceorganisaties op het gebied van kwaliteit benutten. Zij worden bijvoorbeeld ingezet bij kwaliteitsbeoordelingen of dossiercoaching. Uit de evaluatie blijkt dat het bezoek van de AFM positief werd ontvangen. De AFM zal de nieuwe inzichten opnemen in het overzicht van toezichtactiviteiten die in het najaar op de website van de toezichthouder worden gepubliceerd.

Wta-vergunning voor wettelijke controle

Accountantsorganisaties zijn accountantskantoren die een wettelijke controle (tool) uitvoeren, bijvoorbeeld van de jaarrekening van een naamloze vennootschap. Volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) hebben zij een Wta-vergunning nodig. Deze kantoren kunnen ook nog een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van jaarrekeningcontroles van organisaties van openbaar belang (oob's). Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.