AFM gaat meer toezicht houden op de accountancy

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in de nabije toekomst het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties overnemen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA).

29 september 2020 | Door redactie

Het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties, die geen vergunning hebben voor het wettelijk controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s), wordt per 1 januari 2022 verzorgd door de AFM.  In de ‘Aanbiedingsbrief Kostenkader 2021-2024 AFM’ meldt minister Hoekstra van Financiën ook dat 2021 een overgangsjaar wordt. De AFM neemt het toezicht over op het niet-oob-segment voor wat betreft de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) van de NBA en SRA. Daar vallen kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit van wettelijke controles onder. Minister Hoekstra zal samen met de AFM, de NBA en de SRA het nieuwe stelsel van toezicht vormgeven.

Intensivering van oob-toezicht

In de brief van minister Hoekstra is ook te lezen dat onderzoek zal worden gedaan naar een  mogelijke intensivering van het oob-toezicht. Daarvoor zal onder andere worden gekeken naar de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn en op welke termijn het intensievere toezicht kan worden geïntroduceerd. Begin 2021 zal minister Hoekstra zijn bevindingen aan de Tweede Kamer meedelen.

Haalbaarheid van vliegenurencriterium

In reactie op het rapport van de Commissie Toezicht Accountancysector schreef het kabinet eerder dat nader onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een ‘vliegurencriterium’. Daarbij moet een accountantsorganisatie een minimum aantal wettelijke controles uitvoeren om de controlevergunning te mogen behouden. Als het vliegenurencriterium wordt doorgevoerd, zullen minder middelen nodig zijn om het toezicht uit te voeren.

Financieel-economische criminaliteit en pensioenen

Minister Hoekstra meldt in de brief (pdf) ook dat in de periode 2021-2024 nieuwe regelgeving van kracht wordt waar de AFM toezicht op gaat houden. Dit betreft regelgeving op het gebied van financieel-economische criminaliteit, kapitaalmarkten en pensioenen.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Voorbereid op de toetsing
Verdiepingsartikel