AFM wil eenduidigheid bij duurzaamheidsverslaglegging

23 augustus 2022 | Door redactie

Om duurzaamheidsinformatie wereldwijd te kunnen vergelijken, moeten internationale standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging beter op elkaar aansluiten. Hier pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor in een reactie op twee internationale consultaties op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) legde nieuwe regels ter consultatie voor die de relevantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving (artikel) internationaal moeten verbeteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) legde standaarden ter consultatie voor die gericht zijn op duurzaamheidsverslaggeving in Europa. De AFM pleit in haar reactie op de standaarden voor verbetering van de begripsbepalingen en betere aansluiting op al bestaande standaarden. Ook moeten de standaarden zelf beter op elkaar aansluiten, aldus de toezichthouder.

Impact op eigen omgeving

Volgens de AFM richten de ISSB-voorstellen zich nu vooral op de gevolgen van duurzaamheidszaken op de waarde(creatie) van de onderneming en wordt er nog te weinig gekeken naar de impact van de onderneming zelf op de eigen omgeving. Ook wordt in de ISSB-voorstellen geen rekening gehouden met de ESG-criteria Social (samenleving) en Governance (goed bestuur). De standaarden van EFRAG doen dit wel. Bij deze standaarden maakt de AFM zich echter zorgen over de omvang en de complexiteit. De toezichthouder stelt voor om het detailniveau te verminderen. Ook SRA, de netwerkorganisatie van accountants- en advieskantoren, leverde recent commentaar op deze standaarden. 

Risico op greenwashing

De verslaggevingseisen leiden mogelijk tot te gedetailleerde rapportages. Een gevolg daarvan kan zijn dat gebruikers van de informatie door de bomen het bos niet meer zien. De regels zijn ook moeilijk uitvoerbaar voor de ondernemingen die moeten rapporteren in hun jaarverslag en dat kan weer tot hoge kosten leiden. De regels zijn ook minder goed te controleren voor accountants en toezichthouders. Daardoor neemt het risico op greenwashing toe: een onderneming kan zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan deze daadwerkelijk is.