ANBI moet gegevens 2016 vóór 1 juli publiceren

17 mei 2017 | Door redactie

Heeft de Belastingdienst uw organisatie aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan moet u vóór 1 juli 2017 de financiële verantwoording over het boekjaar 2016 openbaar maken. De fiscus kan de ANBI-status intrekken als uw organisatie niet aan deze voorwaarde voldoet.

Voor het verkrijgen van de ANBI-status moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. Uw organisatie is onder andere verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op een internetsite. In een aantal situaties bestaat op deze regel een uitzondering, zoals bij kerkgenootschappen. De financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van deze publicatieplicht. Deze houdt in dat uw organisatie (een samenvatting van) de balans van 2016 en de staat van baten en lasten samen met een toelichting vóór 1 juli 2017 moet publiceren. De publicatieplicht geldt ook als uw organisatie het jaarverslag voor andere doeleinden nog niet gereed hoeft te hebben

Gegevens publiceren op publieke website

U moet de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Dit kan de website van uw organisatie zijn, maar het is ook mogelijk om deze gegevens via het internetportaal van de stichting Samenwerkende brancheorganisaties filantropie (SBF) te publiceren. Voldoet uw organisatie niet aan deze publicatieplicht, dan kan de fiscus de ANBI-status (eventueel met terugwerkende kracht) intrekken.