Beroepseed accountants ook voor ‘accountant in business’

Ook een zogenoemde registeraccountant in business moet de eed afleggen, het algemeen belang dienen en objectief zijn. De wet maakt geen onderscheid in soorten accountants. Deze uitspraak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak tussen een registeraccountant en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

8 oktober 2018 | Door redactie

Een ‘accountant in business’ is een accountant met een titel als Registeraccountant (RA) of Accountant-administratieconsulent (AA). Deze accountant is vaak werkzaam als financieel professional zoals controller, financieel manager of Chief Financial Officer (CFO) binnen een organisatie. Net als accountants die bij accountants- of administratiekantoren werken zullen zij moeten beloven dat ze het algemeen belang dienen en objectief zijn.

Klacht gegrond, accountant toch in beroep

De zaak kwam aan het rollen toen de NBA een aantal registeraccountants maande om alsnog de beroepseed af te leggen. Toen zij dit niet deden, diende de NBA een klacht tegen de accountants in bij de Accountantskamer. Die verklaarde de klacht gegrond. Maar één van de accountants (tool) ging in beroep. Hij vond dat het behartigen van de specifieke belangen van zijn werkgever of opdrachtgever soms op gespannen voet staat met de belofte dat hij altijd in het openbaar belang handelt.

Algemeen belang geldt voor alle accountants

In zijn uitspraak haalde het college de Memorie van Toelichting van de Wet tuchtrechtspraak aan. Daaruit blijkt dat het algemeen belang een rol speelt bij de werkzaamheden van elke accountant, al kan de mate waarin verschillen per accountant. De beroepsregelgeving en het tuchtrecht gelden dus voor álle verschillende soorten accountants.

Rechte (of gladde) rug als accountant in business

Het komt erop neer dat de accountant in business soms zijn rug moet rechten tegenover zijn werkgever. Dat kan lastig zijn. Maar de eed geeft hem een goed argument in handen om zijn werkgever te herinneren aan het algemeen belang.
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 oktober 2018, ECLI (verkort): 502