Commissie: 22 verbeterpunten voor de accountant

Minister Hoekstra van Financiën stelde op 1 januari 2019 de Commissie toekomst accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. In haar eindrapport heeft de commissie 22 aanbevelingen opgenomen.

4 februari 2020 | Door redactie

Twee weken na het verschijnen van het eindrapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) komt de CTA met haar bevindingen over de accountancysector. De CTA is vorig jaar in het leven geroepen om het vertrouwen in de accountancysector te herstellen.

Audit Quality Indicators

Om de kwaliteit van de wettelijke controles beter inzichtelijk te maken en de komende jaren te toetsen moeten op korte termijn Audit Quality Indicators (AQI’s) worden vastgesteld, aldus de CTA. Deze moeten eenduidig zijn en publiek beschikbaar. Daarnaast moeten zij worden beoordeeld door de toezichthouder. Een andere aanbeveling van de CTA is dat accountants meer moeten doen aan financiële fraude en continuïteit.

Ondoorzichtig en complex

Het stelsel van toezicht voor accountants is volgens de commissie ondoorzichtig en complex. De verhouding tussen onafhankelijk toezicht en kwaliteitstoetsing moet daarom worden aangepast. Het toezicht op de hele accountancysector moet in het vervolg worden uitgeoefend door de AFM. In het toezicht moet het stelsel van kwaliteitsbeheersing centraal komen te staan.

Cultuurverandering binnen de sector

De commissie ziet een aantal ongewenste ontwikkelingen. Eén daarvan is de afname van het aantal accountantsorganisaties met een OOB-vergunning. De verzwaarde eisen voor OOB-accountantsorganisaties moeten niet nodeloos belemmerend zijn voor toetreders.
De commissie juicht de ingezette cultuurverandering binnen de accountancysector toe. Die moet onverminderd doorgaan. Dit vergt wel een aanpassing van de accountantsopleiding en van accountantsorganisaties. Er moet onder andere meer aandacht komen voor soft skills, reflectie en work-life balance. Hiërarchie en bureaucratie moeten ook plaats maken voor autonomie en open communicatie.
Lees het volledige rapport en alle 22 aanbevelingen van de CTA hier.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Voorbereid op de toetsing
Verdiepingsartikel