Commissie komt met aanbevelingen voor de accountant

De accountancysector staat er beter voor dan bij de start van de werkzaamheden van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Na vijf jaar van maatregelen is het kwaliteitsbewustzijn binnen de sector verstevigd en wordt hard gewerkt aan een cultuurverandering. Er is nog wel een lange weg te gaan. Dat is de conclusie uit het eindrapport van de MCA.

20 januari 2020 | Door redactie

De MCA presenteerde op 14 januari 2020 haar eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ aan het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de minister van Financiën en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Hoewel de accountancy op de goede weg is, voldoen accountantsorganisaties volgens de commissie nog in onvoldoende mate aan het gewenste kwaliteitsniveau.

Versteviging, intensivering en verscherping 

Omdat er volgens de MCA sprake is van structurele problemen binnen de sector komt de commissie met een pakket van 30 aanbevelingen. De MCA, die in 2015 is ingesteld door de NBA, komt onder andere met aanbevelingen met betrekking tot de volgende zaken:

  • de versteviging en intensivering van het toezicht;
  • de verscherping van vergunningsvoorwaarden; 
  • het opleggen van verplichtingen met betrekking tot financiële weerbaarheid, transparantie en kwaliteit van systeemorganisaties (zoals het verhogen van financiële reserves); 
  • de onafhankelijke rol en positionering van de NBA; 
  • een betere borging van het publiek belang in de regelgeving; 
  • een verdere versteviging van de rol van de accountant bij fraude

Verbeteringen en veranderingen 

Na het verschijnen van de definitieve rapportage van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) later dit jaar, gaat de NBA met de accountancysector, de wetgever en belanghebbenden aan de slag met de aanbevelingen om de accountancysector te verbeteren en veranderingen te borgen. De CTA, op 1 januari 2019 in het leven geroepen door minister Hoekstra van Financiën, buigt zich over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles (tool) duurzaam kan worden verbeterd.

Bijlagen bij dit bericht