Controleverklaring jaarrekening via SBR in kredietrapportage

15 juni 2017 | Door redactie

Een recent convenant tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en drie grote Nederlandse banken zorgt ervoor dat de controleverklaring over de jaarrekening van mkb-organisaties, ook gebruikt kan worden in kredietrapportages.

De banken ABN AMRO, ING en Rabobank willen ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk jaarcijfers van kredietnemers uit het mkb in Standard Business Reporting (SBR) ontvangen. Om dit resultaat te bereiken hebben zij zich verenigd in het Financiële Rapportage Collectief. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over het doorplaatsen van de controleverklaring (tool) van jaarrekeningen in kredietrapportages via SBR (vereenvoudigde integratie). De informatie uit deze verklaring kunnen banken gebruiken om de risico’s van nieuwe kredieten te beoordelen.

Vanaf 1 januari 2018 is er SBR Assurance

De tekst uit de controleverklaring die bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd (tool), zal op basis van het convenant op een soortgelijke manier in de SBR Kredietrapportage komen te staan (via vereenvoudigde integratie). De accountant moet ervoor zorgen dat overige gegevens uit de controleverklaring via sjablonen of portals doorgeplaatst kunnen worden. In het convenant is aangegeven dat de gemaakte afspraken een tussenoplossing zijn. Per 1 januari 2018 maakt het convenant plaats voor de methode SBR Assurance, een systeem dat de papieren accountantsverklaring digitaliseert volgens de standaarden van SBR.