De (limited) assurance bij een geïntegreerd jaarverslag

Veel organisaties vragen aan hun accountant om (limited) assurance bij een geïntegreerd jaarverslag, waarbij financiële informatie wordt gecombineerd met niet-financiële informatie. Assurance is simpel gezegd een bevestiging dat iets waar is. De accountant heeft bij deze opdrachten ook een stem in bijvoorbeeld de aandacht van de organisatie voor de menselijke maat, de intellectuele en sociale factoren en het milieu.

4 juni 2021 | Door redactie

Het doel van een (limited) assurance-opdracht bij een maatschappelijk jaarverslag is dat de accountant onderzoekt of de informatie in het maatschappelijk jaarverslag voldoet aan verslaggevingscriteria. De optiek van de beoogde gebruikers van het maatschappelijk jaarverslag staat bij dit soort (limited) assurance-opdrachten centraal. De doelstelling van de accountant is het verkrijgen van een deugdelijke grondslag voor zijn conclusie dat het maatschappelijk jaarverslag een betrouwbare en toereikende weergave vormt van het beleid van de verslaggevende organisatie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, de bedrijfsvoering en de gebeurtenissen en de prestaties van de organisatie op deze gebieden in een verslagperiode.

Standaarden helpen accountant bij controle

De Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) 3810 ondersteunt de accountant bij het uitvoeren van een (limited) assurance-opdracht bij maatschappelijke verslagen. Zo’n opdracht kan op twee manieren uitgevoerd worden: als een controleopdracht die is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid of als een beoordelingsopdracht waarbij het gaat om het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Een mengvorm van beide soorten opdrachten is aanvaardbaar, maar dan moet wel een duidelijke identificatie van de beide delen plaatsvinden. De accountant is verantwoordelijk voor het zodanig plannen en uitvoeren van de assurance-opdrachten dat hij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgt voor de door hem af te geven conclusies. De beoordeling van de niet-financiële informatie is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden van de accountant zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingsopdrachten is dus aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij controleopdrachten. De accountant onderoekt ook of alle niet-financiële informatie niet botst met de financiële informatie uit de jaarrekening (tools)