De voordelen van een 'Core and More'-jaarverslag

Bij een geïntegreerd jaarverslag wordt financiële informatie gecombineerd met niet-financiële informatie. Om te voorkomen dat het jaarverslag door het opnemen van de extra informatie een dik boekwerk wordt, kent 'Integrated Reporting' het concept 'Core and More'.

4 mei 2021 | Door redactie

‘Integrated Reporting’ is een vorm van verantwoording waarbij de waardecreatie en impact van een organisatie centraal staan. Een geïntegreerd jaarverslag (tool) bevat niet alleen de financiële resultaten van een organisatie maar besteedt bijvoorbeeld ook aandacht aan de menselijke maat, de intellectuele en sociale factoren en het milieu. Om een geïntegreerd jaarverslag behapbaar te maken is er het ‘Core and More’-jaarverslag.

Beter leesbaar en meer relevant

Wat houdt het concept ‘Core and More’ in? Het komt er simpel gezegd op neer dat onderscheid wordt gemaakt tussen (wettelijk) verplichte onderdelen van het jaarverslag en onderdelen die weggelaten kunnen worden, of eventueel in een bijlage kunnen worden opgenomen. De belangrijkste voordelen van een ‘Core and More’-jaarverslag zijn:

  • het jaarverslag is meer gestroomlijnd;
  • het rapport is beter leesbaar;
  • de inhoud is meer relevant;
  • kostenbesparing bij het opstellen en controleren van het jaarverslag.

Kern of bijkomstigheid

Bij het opstellen van een geïntegreerd jaarverslag moet goed worden gekeken welke onderdelen voor de desbetreffende organisatie de kern (Core) vormen, en welke onderdelen een leuke bijkomstigheid (More) zijn. Sommige vrijwillige onderdelen kunnen dusdanig urgent zijn voor een organisatie dat die tot de kern moeten worden gerekend. Door te focussen op de hoofdzaken van een organisatie kunnen kosten worden bespaard, terwijl de kwaliteit en relevantie van het jaarverslag toenemen.

Omzetten van het jaarverslag

Een traditioneel jaarverslag kan in vier stappen worden omgezet naar een ‘Core and More’-jaarverslag. Zo moet allereerst de kern van een organisatie worden bepaald. Daarna moet Integrated Reporting worden toegepast. Vervolgens moet het maximum aantal pagina’s worden vastgesteld voor het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. En de laatste stap is het maken van een vertaalslag naar een blauwdruk van hoe een ‘Core and More’-jaarverslag er voor de desbetreffende organisatie uit zou moeten zien.