Deponeren met SBR doet u in zes stappen

20 november 2017 | Door redactie

Met ingang van het boekjaar 2017 is het voor iedere middelgrote onderneming verplicht om gegevens uit de financiële administratie via Standard Business Reporting (SBR) over te dragen aan de zogenoemde uitvragende partijen. Deponeren met SBR bestaat uit zes stappen.

Kleine ondernemingen zijn al vanaf het boekjaar 2016 verplicht om de jaarrekening (tool) te deponeren met SBR (tool). Dit deponeren met SBR gaat als volgt in zijn werk:

  1. Gefaseerd: SBR kennen ondernemingen vaak al van de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte inkomstenbelasting. Bij het deponeren van de jaarrekening wordt SBR gefaseerd ingevoerd.
  2. Taxonomieën: Voor een goede gegevensuitwisseling met SBR zijn er taxonomieën nodig. Dit zijn open standaarden die leveranciers van software gebruiken om hun boekhoudpakketten samen te stellen.
  3. Grootboekschema: Het Referentie grootboekschema (RGS) zorgt ervoor dat er een koppeling tot stand wordt gebracht tussen de taxonomieën en de grootboekrekeningen.
  4. Controleren: De automatische functies van SBR betekenen niet dat de jaarrekening zonder controle verstuurd  kan worden. Een laatste controle blijft nodig.
  5. Certificaat: Voor het versturen van informatie naar uitvragende partijen via het kanaal Digipoort is een PKIoverheid services servercertificaat nodig.
  6. Aanvragen: Bij een tussentijdse wijziging van het Kamer van Koophandel nummer (KVK-nummer) moeten ondernemingen weer een aanvraagprocedure voor een PKIoverheid services servercertificaat doorlopen. 

Handleiding downloaden

Ondernemingen die er bij het doorlopen van de bovenstaande stappen achter komen dat zij een nieuw certificaat moeten doorlopen, kunnen op de website van SBR (sbr-nl.nl) een handleiding downloaden. Op deze website staat ook een jaarlijkse update van de SBR-statistieken. Uit deze data blijkt bijvoorbeeld dat er in 2016 via SBR bij de Belastingdienst 21,3 miljoen inkomende en uitgaande berichten zijn geregistreerd.