Digitaal deponeren in 2016?

10 december 2015 | Door redactie

Kleine organisaties moeten vanaf het boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Middelgrote organisaties volgen in 2017. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met deze nieuwe werkwijze. Het digitale deponeren is echter ook van toepassing op een aantal andere documenten uit de administratie van uw organisatie.

Het wetsvoorstel ‘Elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister’ is als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. Hierdoor moeten organisaties de jaarrekening langs elektronische weg deponeren. In het nieuwsartikel 'Moet uw organisatie ook e-deponeren in 2017?' vindt u terug welke organisaties in 2017 verplicht langs elektronische weg deponeren. Naast de jaarrekening (tool) moet uw organisatie ook enkele andere documenten langs elektronische weg deponeren bij de Kamer van Koophandel (tool). Het gaat om de onderstaande documenten:

  • de mededeling dat de gedeponeerde jaarrekening tekortschiet;
  • de losse deponering van een toelichting over de gegevens van een eventueel concernverband;
  • een vonnis tot vernietiging van een jaarrekening;
  • een ontheffing van de plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening;
  • de accountantsverklaring die aangeeft dat een organisatie geen winst beoogt en daarom de jaarrekening niet openbaar hoeft te maken;
  • een mededeling waarin staat dat een tot een groep behorende organisatie de jaarrekening niet overeenkomstig titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hoeft in te richten;
  • de intrekking van een aansprakelijkheidstelling van de moeder voor de dochter: een 403-verklaring (tool).

De nieuwe regels bevorderen benchmarking

Het digitale deponeren heeft voor uw organisatie als voordeel dat de documenten die gedeponeerd moeten worden straks in één keer vanuit de administratie (tool) kunt verzenden. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat uw organisatie straks informatie van andere organisaties via SBR-software kan opvragen. Dit bevordert volgens de wetgever benchmarking: een methode om de cijfers van uw organisatie en andere organisaties te vergelijken. Hierdoor wordt inzichtelijk op welke punten uw organisatie zich kan onderscheiden. 

In het nieuwsartikel Laatste tips voor e-deponeren van jaarstukken vindt u aanwijzingen voor het e-deponeren van de jaarrekening.