Drie eindejaarstips in IFRS jaarrekening 2016

10 november 2016 | Door redactie

Organisaties die de jaarrekening opstellen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) moeten in hun rapportage over het boekjaar 2016 drie aandachtspunten verwerken.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) publiceert ieder jaar een document met aandachtspunten voor de IFRS-jaarrekening. In dit document – dat de European Common Enforcement Priorities (ECEP 2016) wordt genoemd – staan dit jaar drie eindejaarstips. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft deze eindejaarstips samengevat:

  • Organisaties die in de jaarrekening informatie opnemen die niet vereist is, moeten voor wat betreft deze gegevens ook voldoen aan de algemene regels uit IAS 1 ‘Presentation of Financial Statements’.
  • Het opnemen van (sub)totalen in de balans (tool) en resultatenrekening (tool), de winst per aandeel (tool), segmentinformatie of richtlijnen voor alternatieve prestatie-indicatoren, moet ook aan IAS 1 voldoen.
  • Financiële instrumenten vallen alleen onder het eigen vermogen als de organisatie een onvoorwaardelijk recht heeft om de uitstroom van middelen te verplaatsen naar een ander tijdvak.
  • De impact van nieuwe standaarden IFRS 9 financiële instrumenten, IFRS 15 omzetverantwoording en IFRS 16 leasing moet zo transparant mogelijk in de jaarrekening staan.

IFRS-standaarden in de jaarrekening

Nieuw dit jaar is dat de impact van de Brexit en de bijbehorende risico’s zo transparant mogelijk in de jaarrekening moeten komen te staan. De toepassing van IFRS-standaarden is alleen verplicht als de effecten van uw organisatie toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt. In dit geval moet uw organisatie een (geconsolideerde) jaarrekening opstellen volgens de regels van IFRS. Als dit niet zo is, mag uw organisatie de IFRS-regels vrijwillig toepassen.