Feiten balansdatum bepalen afboeking vordering

28 maart 2012 | Door redactie

In de jaarrekening moet u elk jaar de waarde van al uw bezittingen en schulden vaststellen. Onder voorwaarden is het mogelijk om een voorziening te vormen of een vordering af te waarderen. Hierbij moet u kijken naar de situatie van de onderneming op de balansdatum. Dit is nogmaals benadrukt in een recente uitspraak van rechtbank Breda.

In deze zaak vormden twee bv’s een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochter-bv verstrekte eind 2003 een lening aan een externe partij voor € 391.250. In datzelfde jaar boekte de moeder-bv de vordering in zijn geheel af, omdat de vordering volgens de bv oninbaar was. Deze afwaardering kwam ten laste van het resultaat van de fiscale eenheid. De Belastingdienst vond echter dat de moeder-bv de vordering op balansdatum niet kon afwaarderen of daar een voorziening voor kon vormen. Op balansdatum kon de bv namelijk nog niet concluderen dat de vordering oninbaar was.

Redelijke mate van zekerheid

De rechter verwees in zijn uitspraak naar het Baksteenarrest van de Hoge Raad en stelde dat deze ook van toepassing was bij een waardevermindering van een vordering. Uit dit arrest bleek dat een bv een voorziening mocht vormen als hiervoor de  vereiste feiten en omstandigheden op balansdatum aanwezig waren. Daarnaast moest er een redelijke mate van zekerheid zijn dat de andere partij de lening niet meer terug kon betalen. De rechtbank vond echter dat op balansdatum nog niet vaststond dat het voor de andere partij moeilijk zou worden om het geld terug te betalen. Deze andere bv maakte namelijk in 2003 nog een bescheiden winst en had een positief eigen vermogen. In 2004 zou deze partij pas in de problemen komen en een claim vanwege Ketenaansprakelijkheid aan de broek krijgen. Het maakte hierbij niet uit dat de claim betrekking had op de periode vóór 2003. De moeder-bv mocht de vordering dus niet afwaarderen en moest de vordering voor het hele bedrag op de balans laten staan.
Rechtbank Breda, 7 februari 2012, LJN: BV9122