Fors aantal accountants doorgehaald in 2019

Het afgelopen jaar werden maar liefst 17 accountants doorgehaald ten opzichte van slechts 1 in 2018. Dit staat in het recent verschenen Jaarverslag 2019 van de Accountantskamer. Het gros, in totaal 12, van de doorhalingen is tijdelijk. Deze accountants mogen maximaal drie jaar niet zijn ingeschreven in het accountantsregister. Daarna worden zij er weer automatisch aan toegevoegd.

6 april 2020 | Door redactie

In 2019 werden in totaal 173 klachten ingediend. Er waren vooral veel klachten over onderzoeken en rapporten van accountants, gevolgd door klachten over de administratieve dienstverlening en het samenstellen van de jaarrekening. Uit het jaarverslag blijkt dat er het afgelopen jaar vooral veel klachten waren over het niet naleven van de fundamentele beginselen waar de accountant zich aan heeft te houden, zoals objectiviteit en onafhankelijkheid.

Speerpunten voor 2020

Er kwamen in 2019 vooral veel klachten binnen over registeraccountants. Er waren 118 klachten over registeraccountants tegenover 43 klachten over accountant-administratieconsulenten. De meest opgelegde maatregelen door de Accountantskamer betroffen waarschuwingen (20) en berispingen (14). De Accountantskamer maakte van de gelegenheid gebruik om in het jaarverslag alvast vooruit te kijken. De speerpunten voor dit jaar zijn:

  • een verkorting van de doorlooptijd van klachtenafhandeling;
  • een verbetering van de externe communicatie;
  • behoud van de inhoudelijke kwaliteit.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Minister Hoekstra van Financiën liet recent nog een evaluatie uitvoeren van de Accountantskamer van de eerste tien jaar: 2009 - 2019. Uit de resultaten bleek dat de Accountantskamer goed werk levert. Desondanks waren enkele zaken nog voor verbetering vatbaar, waaronder de doorlooptijden, de maatregelen die worden opgelegd en de publieke uitstraling van de Accountantskamer. Ook was er kritiek op het feit dat de jaarverslagen na 2011 niet meer publiek toegankelijk heeft gemaakt. Met het verschijnen van het Jaarverslag 2019 (pdf) van de Accountantskamer is daar al verandering in gekomen.

Bijlagen bij dit bericht

Voorbereid op de toetsing
Verdiepingsartikel
Een goede jaarafsluiting maken
Verdiepingsartikel