Fraude en continuïteit vanaf 2022 in controleverklaring

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over de werkzaamheden die zij hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit. Deze verplichting is het gevolg van de behoefte aan informatie hierover van gebruikers van de jaarrekening.

26 oktober 2021 | Door redactie

Investeerders, toezichthouders en banken willen vaak weten welke werkzaamheden de accountant verricht op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van een jaarrekening. Zij hebben behoefte aan meer transparantie op deze gebieden. Om die reden is besloten dat het voor accountants verplicht wordt om vanaf controlejaar 2022 te rapporteren over fraude en continuïteit in hun controleverklaring. Deze verplichting wordt opgenomen in Standaard 700.

Nu alvast proefdraaien met rapporteren

Voor oob-accountantsorganisaties geldt de verplichting om over fraude te rapporteren al over boekjaar 2021. Voor niet-oob-accountantsorganisaties is het rapporteren in de controleverklaring nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dringt er wel bij accountants op aan om dat nu al te doen. Zo kunnen accountants en klanten alvast proefdraaien voordat de verplichting wel van kracht wordt.

Evaluatie van risico’s voor de controle

In een accountantscontrole zal de accountant met de gecontroleerde organisatie onder andere het volgende bespreken:

  • de frauderisicoanalyse van de organisatie en de organisatiespecifieke frauderisico’s;
  • de evaluatie van de risico’s die voor de controle het meest van belang zijn;
  • eventuele fraude-incidenten en de opvolging daarvan.

Vanaf 2021 bespreekt de accountant ook met de organisatie wat er in de controleverklaring gerapporteerd zal worden, en hoe verwezen wordt naar de risicoanalyse van de organisatie in het directie-/bestuursverslag. Ter voorbereiding op de verplichting heeft de NBA een brochure (pdf) uitgegeven met extra informatie.