Handige leeswijzer over SBR geactualiseerd

17 september 2018 | Door redactie

Inmiddels is wel bekend dat het voor middelgrote organisaties vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 sinds 1 januari 2018 verplicht is om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) via Standard Business Reporting (SBR). Van het over SBR verschenen Groenboek is nu een tweede, geheel geactualiseerde en volledig herziene versie verschenen.

Het Groenboek, getiteld ‘De accountant in een SBR omgeving’, dat door de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) al in 2013 werd gelanceerd, is een levend document. Het Groenboek is bedoeld als hulp voor accountants werkzaam voor middelgrote organisaties die verplicht zijn de jaarrekening (tool) over 2017 in SBR (tool) te deponeren. Die SBR-verplichting geldt ook voor de controleverklaring. De papieren verklaring van de accountant én zijn handtekening daarop is namelijk vervangen door de SBR Assurance. SBR Assurance is nog geen volledig uitgewerkt proces. Er zijn doorlopend technische ontwikkelingen met betrekking tot XBRL, maar ook internationale ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van XBRL, van SBR en van Assurance bij XBRL-verantwoordingen.

Opbouw van het Groenboek

Het Groenboek geeft niet alleen een brede inleiding op SBR Assurance, maar houdt ook de ontwikkelingen bij. In deel A wordt aangegeven welke delen van het Groenboek relevant zijn voor deze ontwikkeling en gaat over de impact van SBR op het controleproces. Ook risico’s bij de toepassing van SBR staan hier vermeld. Deel B gaat in op de onderdelen van de SBR Assurance oplossing. Het behandelt de drie belangrijke pijlers waaruit de oplossing bestaat: de consistente presentatie, de taxonomieën en het ondertekenen. Deel C gaat over de wijzigingen in de werkzaamheden voor het deponeren en de technische aspecten rondom dit proces. Een verklarende woordenlijst, waar in de lopende tekst naar verwezen wordt, biedt hulp bij technische termen.

Nu ook aanvullende informatie op te nemen in SBR

Nieuw in het Groenboek zijn de onderwerpen preparer extensions en de wijze waarop een accountant ondersteuning kan verlenen bij het opstellen van een SBR jaarrekening. Met preparer extensions kunnen organisaties aanvullende informatie opnemen in een SBR-jaarrekening terwijl dit niet wordt ondersteund door de Nederlandse Taxonomie. Ook kan met een preparer extension de volgorde van de diverse onderdelen in een jaarrekening worden gewijzigd.

Meer hulp via helpdesk en tijdelijke online service

Rechtspersonen in bedrijfsklasse ‘micro’ en ‘klein’ zijn verplicht hun jaarrekening sinds boekjaar 2016 digitaal te deponeren. Voor bedrijfsklasse ‘middelgroot’ geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017, voor bedrijfsklasse ‘groot’ vanaf boekjaar 2019. Voor middelgrote bedrijven die (nog) niet over geschikte software beschikken biedt de Kamer van Koophandel een tijdelijke online service. Voor vragen naar aanleiding van het Groenboek (pdf) of over de SBR Assurance oplossing is er de SBR Helpdesk, te benaderen via sbr@nba.nl.