Handleiding gepubliceerd over deponeren bij de KvK

Als organisaties (nog) niet over geschikte software beschikken biedt de Kamer van Koophandel (KvK) een online service. Maar daarin was een wetswijziging uit 2018 nog niet doorgevoerd. Er is nu een handleiding beschikbaar gesteld waarin staat hoe uw organisatie die informatie toch kan verwerken.

3 mei 2019 | Door redactie

Voor ieder boekjaar moet uw organisatie een jaarrekening (tool) deponeren bij de KvK. Voor micro-, kleine en middelgrote organisaties (tool) geldt dat ze verplicht zijn om de jaarrekening digitaal te deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Om er klaar voor te zijn om de jaarrekening digitaal via SBR (stappenplan) te deponeren moet de software van organisaties wel geschikt zijn. Informeer dus bij uw accountant of die is voorbereid op SBR.

Online service deponeren KvK niet ge-updatet

Voor al deze rapportages die via SBR aangeleverd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van een taxonomie, een soort woordenboek met daarin de terminologie die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken. Ook de KvK online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’ werkt met taxonomieën. Alleen blijkt die service niet geüpdatet. Op 19 september 2018 is namelijk een wetswijziging met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening aangekondigd, maar bij die wetswijziging stond niet vermeld wanneer deze in werking zou treden. Die wetenschap is nodig om de taxonomie jaarlijks bij te werken. Deze wijziging kon voor boekjaar 2018 niet meegenomen worden. Daardoor kan het voorkomen dat micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen niet alle wettelijk vereiste informatie (hebben) kunnen opnemen.

Handleiding verwijst naar toelichtende velden bij jaarrekening

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat organisaties deze informatie in toelichtende velden kan opnemen. In de korte handleiding (pdf) die onlangs is gepubliceerd staat ook informatie over jaarrekeningen die al zijn gedeponeerd. Voor het boekjaar 2019 zal de informatie tijdig worden meegenomen in de jaarlijkse aanpassing van de administratiesoftware en de online service van de KvK.