Houd deponeertermijn jaarrekening in het oog

20 juli 2018 | Door redactie

Voor ieder boekjaar moet uw organisatie een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders mogen het bestuur slechts vijf maanden uitstel geven. Let op de deponeertermijn!

Als voor uw organisatie geldt dat boekjaar 2017 gelijk is aan een kalenderjaar, betekent dit dat uw organisatie de jaarrekening (tool) binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 31 mei 2017) moest opmaken. De aandeelhouders (tool) hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening, dat wil zeggen dat zónder uitstel de uiterste deponeerdatum dus 31 juli aanstaande is (5+2 maanden). Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur van uw organisatie maximaal vijf maanden uitstel geven. Bij maximaal uitstel is de uiterste deponeerdatum dus 31 december 2018 (5+5+2 maanden). Binnen acht dagen na de vaststelling moet uw organisatie de jaarrekening deponeren bij de KvK (tool). De uiterste termijn voor de vaststelling hangt af van de rechtspersoon, maar in elk geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening gedeponeerd zijn.

Ondertekening van jaarrekening is soms gelijk aan vaststelling

Als alle aandeelhouders van uw organisatie tegelijk ook bestuurder of commissaris zijn, dan geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen als vaststelling. Van deze regel kan alleen worden afgeweken als deze uitzondering in de statuten (tool) is vastgelegd. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de twee maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen.  

Niet op tijd deponeren van de jaarrekening is economisch delict

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict waarvoor uw organisatie een boete opgelegd kan krijgen van de vierde categorie (maximaal € 20.500). Als uw organisatie onverhoopt failliet gaat en de jaarrekening is niet tijdig gedeponeerd, kan dit worden gezien als kennelijk onbehoorlijk bestuur (tool). De bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon.