Houd deponeertermijn jaarrekening in het oog

22 juli 2016 | Door redactie

Voor ieder boekjaar moet uw organisatie een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders mogen met ingang van boekjaar 2016 het bestuur slechts vijf maanden uitstel geven. Voor boekjaar 2015 geldt nog een maximale uitstelperiode van zes maanden.

Als voor uw organisatie geldt dat boekjaar 2015 gelijk is aan een kalenderjaar, betekent dit dat uw organisatie de jaarrekening (tool) binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 31 mei 2016) moest opmaken. Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan de algemene vergadering van aandeelhouders (tool) het bestuur van uw organisatie per boekjaar 2016 nu nog maximaal zes maanden uitstel verlenen. Bij een maximale uitstelperiode moet de jaarrekening dus uiterlijk 30 november 2016 zijn voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening, dat wil zeggen zónder uitstel tot en met 31 juli 2016 en bij maximaal uitstel tot 31 januari 2017. Binnen acht dagen na deze goedkeuring moet uw organisatie de jaarrekening deponeren bij de KvK (tool). In 2017 vervroegt deze laatste datum met een maand, omdat per boekjaar 2016 een maximale uitstelperiode van vijf maanden geldt. 

Ondertekening van jaarrekening is soms gelijk aan vaststelling

Als alle aandeelhouders van uw organisatie tegelijk ook bestuurder of commissaris zijn, dan geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen als vaststelling. Van deze regel kan alleen worden afgeweken als deze uitzondering in de statuten (tool) is vastgelegd. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de twee maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er bij maximaal uitstel dus binnen elf maanden en acht dagen na afloop van boekjaar 2015 (dus 8 december 2016) bij de KvK gedeponeerd zijn. Vanaf boekjaar 2016 geldt bij maximaal uitstel een periode van tien maanden en acht dagen.