IFRS 16 verplicht het op de balans zetten van leasecontracten

16 maart 2018 | Door redactie

Organisaties die rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten per 1 januari 2019 de leasecontracten in de balans verwerken. Deze verplichting staat in IFRS 16, die op 1 januari 2019 in werking treedt.

Tot nu toe mogen organisaties een deel van hun leasecontracten, de zogenoemde operational lease, buiten de balans te houden. Als organisaties  vanaf komend jaar hun leaseverplichtingen op de balans moeten zetten, zullen cruciale ratio’s, zoals solvabiliteit en schuld, verslechteren. Door de toename van de schuld worden banken en andere financiers mogelijk kritischer op bestaande en nieuwe leningen. 

Betere vergelijking door IFRS 16

IFRS 16 moet ervoor zorgen dat jaarrekeningen (artikel) die volgens de IFRS-standaarden zijn opgesteld onderling beter te vergelijken zijn. Dit is volgens de makers van de standaard IFRS 16 het geval als leasecontracten in de balans zijn verwerkt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen geformuleerd:

  • leasecontracten (tool) met een looptijd van minder dan twaalf maanden komen niet in de balans te staan;
  • leasecontracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde komen ook niet in de balans te staan.

Onderscheid maken tussen financial en operational lease

IFRS 16 maakt geen gebruik van het onderscheid tussen financial lease en operational lease. De nieuwe voorschriften gelden standaard alleen voor financial leasecontracten. Het is toegestaan om IFRS 16 al eerder dan 2019 in de boekhouding te verwerken. In dit geval moet een financial er echter ook voor kiezen om de omzet te verantwoorden volgens IFRS 15.