In de agenda: nieuwe deadlines jaarrekening

22 februari 2017 | Door redactie

Na afloop van ieder boekjaar moeten organisaties de jaarrekening opmaken, laten vaststellen en tenslotte deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf het boekjaar 2016 zijn de deadlines die op deze verplichtingen van toepassing zijn gewijzigd. Administrateurs moeten hierdoor nieuwe deadlines in de agenda noteren.

De termijn waarbinnen organisaties de jaarrekening over het boekjaar 2016 moeten opmaken is uiterlijk 31 mei 2017, ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar. Organisaties moeten de jaarrekening (tool) dus binnen vijf maanden opmaken. Het is op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mogelijk om uitstel te krijgen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan dit uitstel verlenen. Voorheen was de maximale uitsteltermijn zes maanden, maar dit is vanaf het boekjaar 2016 teruggebracht tot maximaal vijf maanden.

Deadline voor vaststellen en deponeren

De jaarrekening moet binnen twee maanden na het opmaken worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (uiterlijk 31 juli 2017). Daarna moeten organisaties de jaarrekening binnen acht dagen na het vaststellen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit deponeren vindt dus binnen uiterlijk twaalf maanden plaats (vijf maanden voor het opmaken, twee maanden voor het vaststellen en uiterlijk vijf maanden uitstel). Organisaties die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Kleine en micro-ondernemingen moeten vanaf het boekjaar 2016 al gebruikmaken van SBR. 

Jaarrekening deponeren

In het nieuwsartikel Laatste tips voor e-deponeren van de jaarrekening en het jaarverslag vindt u aanwijzingen voor het e-deponeren van de jaarrekening. 

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten