Inflatie kan leiden tot controleplicht mkb-onderneming

29 maart 2023 | Door redactie

De maximale grensbedragen voor de verplichte wettelijke controle van de jaarrekening zouden moeten meegroeien met de inflatie. Gebeurt dit niet, dan worden veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) controleplichtig. Dit standpunt publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) recent.

Een onderneming is volgens artikel 396 BW2 verplicht om de jaarrekening te laten controleren als deze twee opeenvolgende balansdata voldoen aan twee of meer van de volgende drie eisen:

  • een omzet van meer dan € 12 miljoen;
  • een balanstotaal van meer dan € 6 miljoen;
  • gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Nederland hanteert de maximaal toegestane grensbedragen binnen Europa. De Europese Commissie mag de grensbedragen één keer in de vijf jaar aanpassen aan de inflatie. Deze zijn sinds 2013 niet meer aangepast en mogen in 2023 weer worden gewijzigd.

Veel extra administratieve lasten 

Door de sterke inflatie van de laatste jaren dreigt het gevaar dat steeds meer mkb-ondernemingen controleplichtig worden en daar komen veel extra administratieve lasten en kosten bij kijken. De NBA nam recent het standpunt in dat een verhoging van de grensbedragen ervoor zorgt dat veel mkb-ondernemingen langer onder de huidige administratieve verplichtingen kunnen blijven vallen en deze zijn lichter dan die voor een controleplichtige onderneming.

Druk op controlerend accountants

Een verhoging van de grensbedragen zorgt er ook voor dat mkb-accountants zonder Wta-vergunning voor het verrichten van wettelijke controles deze ondernemingen kunnen blijven bedienen. Een bijkomend voordeel is dat de druk op controlerend accountants, die al een beperkte capaciteit hebben, niet toeneemt. De NBA pleit ervoor om de grensbedragen periodiek te laten meegroeien met de inflatie.