Internationale standaard voor integrated reporting

14 februari 2022 | Door redactie

De waarde van een organisatie is meer dan alleen geld of investeringen. Ook zaken als imago, servicegerichtheid en aandacht voor duurzaamheid zijn bepalend. In een geïntegreerd jaarverslag komen financiële en niet-financiële informatie over een organisatie bijeen. Voor het opstellen van een dergelijk verslag kan een accountant een beroep doen op internationale standaarden, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

De IIRC is een wereldwijd samenwerkingsverband van onder andere multinationals, regelgevers en accountants met kennis op het gebied van integrated reporting. Deze organisatie publiceerde in december 2013 een internationaal raamwerk waarmee een geïntegreerd jaarverslag kan worden gemaakt. De IIRC heeft als ambitie de invoering van integrated reporting wereldwijd te bespoedigen. De IIRC wil financiële en niet-financiële informatie combineren tot een beknopt jaarverslag, waarin een verbinding wordt gelegd tussen het waardecreatiemodel van een organisatie op financieel gebied en haar duurzaamheidsbeleid.

Verbeteren van de verantwoordingsplicht
De IIRC heeft de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is voor aanbieders van financieel kapitaal. Kapitaal kan zo efficiënter en productiever worden toegewezen.
  • Het bevorderen van een meer samenhangende en efficiënte benadering van bedrijfsrapportage. In deze bedrijfsrapportage moeten alle factoren benoemd zijn die van materiële invloed zijn op de waardecreatie van de onderneming.
  • Het ondersteunen van geïntegreerd denken, besluitvorming en acties die gericht zijn op het creëren van waarde voor een onderneming op korte, middellange en lange termijn.
  • Het verbeteren van de verantwoordingsplicht voor de zes vormen van kapitaal (financieel, vervaardigd, intellectueel, menselijk, sociaal en relationeel). Tegelijkertijd moet ook het inzicht worden vergroot in hun onderlinge afhankelijkheid.

Nog meer informatie over integrated reporting en duurzaamheid leest u in het themadossier FA Rendement Een slim, slank en transparant verslag.

Meer informatie over integrated reporting vindt u in de toolbox Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen.