Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2017

6 augustus 2014 | Door redactie

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken wil dat u vanaf 2017 uw jaarrekening uitsluitend digitaal deponeert bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet u gebruikmaken van Standard Business Reporting (SBR). Nu heeft u nog de keuze tussen het deponeren van een papieren jaarrekening en een digitale versie.

De minister heeft een conceptwetsvoorstel voor het verplicht digitaal deponeren ter consultatie aangeboden. Hij is van mening dat de digitalisering zorgt voor minder administratieve rompslomp: de ruim 800.000 deponeringsplichtige ondernemingen kunnen volgens zijn berekeningen zo’n € 8,4 miljoen aan administratieve lasten besparen. U kunt nog tot 5 september 2014 reageren op het conceptwetsvoorstel.

Ondernemingen willen niet vrijwillig digitaal deponeren

Hoewel ondernemingen nu de keuze hebben tussen digitaal of schriftelijk deponeren, heeft vorig jaar slechts 4% de jaarrekening met behulp van SBR gedeponeerd. Het is tot nu toe dus niet gelukt om ondernemingen over te halen om de jaarrekening te digitaliseren. Hierdoor zijn ook softwarebedrijven terughoudend met de ontwikkeling van financiële software. Het verplicht stellen van het digitaal deponeren moet hier verandering in brengen. Kleine ondernemingen mogen nog wel gebruik blijven maken van een online service die de Kamer van Koophandel biedt.