Jaarrekening op tijd deponeren

6 juli 2015 | Door redactie

Voor ieder boekjaar moet u een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Houd er rekening mee dat deze rapportage uiterlijk 31 juli 2015 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld moet zijn. Hierna heeft u nog acht dagen om het verslag in te leveren bij de KvK.

Het uitgangspunt van de wetgever is dat een boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar. Dit betekent dat u de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 31 mei 2015) moest opmaken. Nadat u de jaarrekening hebt gemaakt, moet de algemene vergadering van aandeelhouders haar binnen twee maanden vaststellen (uiterlijk 31 juli 2015). Binnen acht dagen na deze goedkeuring moet u de jaarrekening deponeren bij de KvK. 

Maak gebruik van de SBR selectietool van de KvK

In het nieuwsartikel ‘KvK-rapportage maken met SBR selectietool’ kon u lezen dat de KvK een selectietool heeft ontwikkeld waarmee u kunt bepalen welke elementen er in uw jaarrekening moeten komen te staan. Hierdoor voldoet uw rapportage aan de voorwaarden die de wet stelt. Kleinere ondernemingen hoeven minder elementen op te nemen in hun rapportage.
Het is belangrijk dat u de jaarrekening op tijd deponeert, want bij een eventueel faillissement kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld.