Jaarrekeningen laten winstdaling bij kleinbedrijf zien

1 juli 2024 | Door redactie

Voor het derde jaar op rij is er bij veel micro-ondernemingen een daling in de winst waar te nemen. Dit blijkt uit een nieuw rapport van SRA, waarvoor ruim 9.000 jaarrekeningen van mkb-ondernemingen zijn geanalyseerd.

Van alle ondernemingen in Nederland is 83% een micro-onderneming. Uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' blijkt dat 54% van de micro-ondernemingen in 2023 minder winst boekte dan in 2022. Bij bijna 40% betrof het een winstdaling van 50% of meer. In hetzelfde rapport is te lezen dat de omzetgroei voor het mkb in 2023 als geheel 3,6% bedroeg in vergelijking met een jaar eerder.

Omzetgroei blijft achter bij de inflatie

Met uitzondering van coronajaar 2020 (+0,6%) was de omzetstijging niet eerder zo beperkt in het jaarlijkse SRA-onderzoek. Ook blijft de groei van de omzet achter bij de inflatie, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2023 heeft berekend op 3,8%. De winstgroei in het mkb kwam toch nog uit op ruim 9%. Dit kwam vooral door forse besparingen op de inkoopkosten.

Overheid moet regie oppakken

Mkb-ondernemingen hebben omzet- en winstgroei nodig om uitdagingen van dit moment, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, digitalisering en verduurzaming, het hoofd te kunnen bieden. Ondernemingen hebben baat bij een consistent overheidsbeleid, vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, en een goed investerings- en financieringsklimaat, aldus SRA. De overheid zou volgens de netwerkorganisatie meer de regie moeten oppakken.
Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' (pdf) is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 9.200 jaarrekeningen uit het SRA-benchmarkplatform BiZ.