Jaarrekeningenrecht gewijzigd op 1 november

2 november 2015 | Door redactie

De gewijzigde Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is op 1 november 2015 ingegaan en voegt een nieuw jaarrekeningregime toe aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de micro-onderneming. Hierdoor veranderen er een aantal bepalingen uit het huidige jaarrekeningenrecht, waaronder de uiterste termijn voor het deponeren van uw jaarrekening. De wijziging geldt vanaf het boekjaar 2016.

Op dit moment zijn er drie jaarrekeningregimes vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9): regimes voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen (tool). Als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (pdf) veranderen per 2016 de voorwaarden wanneer uw organisatie wordt aangemerkt als kleine onderneming. Dit is het geval als u aan twee van de drie volgende kenmerken voldoet. Op dit moment is een organisatie klein bij een balanstotaal tot € 4,4 miljoen en een netto-omzet tot € 8,8 miljoen. Het derde criterium is dat er minder dan vijftig werknemers in dienst zijn. De huidige grens van € 4,4 miljoen is straks € 6 miljoen en de grens van € 8,8 miljoen € 12 miljoen. Het derde criterium blijft gelijk. 

Criteria van de micro-onderneming

Aan de drie jaarrekeningregimes wordt een vierde regime toegevoegd voor de micro-onderneming. Hier valt u onder als u een balanstotaal heeft van maximaal € 350.000 en een netto-omzet van maximaal € 700.000. Daarnaast moeten er gedurende het boekjaar gemiddeld tien werknemers bij u werkzaam zijn. Het type regime dat op uw organisatie van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van uw jaarrekening (tool). Als u aan minimaal twee voorwaarden voldoet van een micro-onderneming, krijgt u onder meer de mogelijkheid om een verkorte balans en winst-en-verliesrekening (tool) op te stellen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de vrijstelling voor de verplichte accountantscontrole, net als de kleine onderneming. 

Uitsteltermijn deponeren jaarrekening verkort

De termijn waarin u de jaarrekening moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) wijzigt ook. Deponeren is alleen wettelijk verplicht voor een commerciële stichting of vereniging. Op dit moment moet u deze rapportage uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar opstellen en binnen elf maanden deponeren bij de KvK. Hiervoor kunt u dus vijf maanden uitstel vragen. Vanaf 2016 wordt de uitsteltermijn verkort naar vier maanden. Het orgaan dat binnen uw stichting of vereniging bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen, mag hiervoor uitstel aanvragen.