Leasecontract op de balans door IFRS 16

20 januari 2016 | Door redactie

Als uw organisatie rapporteert volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten de leasecontracten per 1 januari 2019 op de balans komen te staan. Deze verplichting is opgenomen in de onlangs gepubliceerde IFRS 16.

In het nieuwsartikel Drie eindejaarstips in IFRS jaarrekening 2016 vindt u aandachtspunten voor de IFRS jaarrekening over het boekjaar 2016Op dit moment zijn leaseverplichtingen (tool) binnen de IFRS gereguleerd door IAS 17. In deze voorschriften staat hoe uw organisatie leaseovereenkomsten moet verwerken in de jaarrekening. De International Accounting Standards Board (IASB) heeft onlangs nieuwe voorschriften opgesteld, want IAS 17 was al dertig jaar oud! De nieuwe regels vindt uw organisatie terug in IFRS 16. Het is toegestaan om IFRS 16 al eerder dan 2019 toe te passen, maar dan moet uw organisatie ook de omzet verantwoorden volgens IFRS 15.

Organisaties zijn onderling vergelijkbaar

Het belangrijkste gevolg van IFRS 16 is dat alle leasecontracten voortaan als schuld op de balans gezet worden. De ratio hierachter is het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van financiële overzichten. Er ontstaat volgens de IASB meer inzicht in de activa en passiva van organisaties als leasecontracten op de balans komen te staan. Op deze regel zijn twee uitzonderingen gemaakt. De voorschriften uit IFRS 16 gelden niet voor:

  • leasecontracten die minder dan twaalf maanden duren;
  • leasecontracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde.

Geen onderscheid tussen financial en operational lease

Een andere in het oog springende wijziging is dat IFRS 16 geen gebruik maakt van het onderscheid tussen financial lease en operational lease. IFRS 16 gaat standaard uit van financial lease. Past u de IFRS niet toe, dan moet u de regels uit titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek volgen. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 292 zijn aanwijzingen opgenomen die u in dit geval kunt gebruiken bij het administreren van leasecontracten.