Let op de verwijzing naar COSO 2013

Maakt u gebruik van het COSO I-model, dan mag u niet meer verwijzen naar de publicatie uit 1992. De overgangsperiode is op 15 december 2014 beëindigd en sinds die datum bent u verplicht te verwijzen naar het framework uit 2013.

7 januari 2015 | Door redactie

Het COSO I-model is in 1992 opgesteld door the Committee Of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). COSO is opgericht met als doel onderzoek te doen naar de oorzaken van fraudes in de financiële verslaggeving. Het COSO I-model geeft richtlijnen voor interne controle van ondernemingen. Het uitgangspunt van het model is dat u verantwoorde risico’s neemt om uw doelstellingen te realiseren. Het model geldt als standaard en helpt u om de doelmatigheid van uw interne controlesystemen te beoordelen. De update van het COSO I-model is teweeggebracht door veranderingen in de omgeving van ondernemingen, waaronder veranderde wetgeving en codes. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor corporate governance en integriteit. 

Het model omvat ook niet-financiële informatie

De wijzigingen van het COSO I-model hebben onder meer tot gevolg dat niet-financiële informatie nu ook binnen de reikwijdte van het model valt. Ook sluit het model nu beter aan wanneer zich in uw onderneming wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld processen en IT. Een ander aandachtspunt zijn de werkzaamheden die derden voor u verrichten. De risico’s hiervan zijn nu ook verwerkt in de update van het COSO I-model. Met deze aanpassingen is COSO 2013 de standaard geworden waar u nu verplicht naar moet verwijzen. In het februarinummer van FA Rendement kunt u meer lezen over COSO en hoe u zo’n model kunt invoeren binnen uw risicomanagementsysteem.