Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht

7 mei 2024 | Door redactie

Onlangs zijn de grensbedragen voor een verplichte wettelijke controle verhoogd. Deze verhoogde grensbedragen kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden toegepast. Zowel de accountantsorganisatie als de rechtspersoon moeten een melding doen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als er wordt afgezien van een wettelijke controle.

Op 12 maart 2024 werd het besluit tot verhoging van de grensbedragen gepubliceerd in het Staatsblad. Het kan voorkomen dat een rechtspersoon voor het boekjaar 2023 controleplichtig is geworden op basis van de oude grensbedragen. Deze rechtspersoon moest gedurende 2023 een wettelijke opdracht verstrekken aan een accountantsorganisatie. Door de invoering van de nieuwe grensbedragen vanaf het boekjaar 2023 kan het zo zijn dat de desbetreffende rechtspersoon ineens niet meer controleplichtig is. Is dat het geval, dan moet de opdracht voor de wettelijke controle (artikel) worden ingetrokken.

Verplichting voor rechtspersoon en accountantsorganisatie

Het intrekken van de wettelijke controleopdracht moet formeel plaatsvinden. Dit kan worden gedaan door de algemene ledenvergadering en door degene die de opdracht heeft gegeven. De desbetreffende rechtspersoon is verplicht om de beëindiging van de controleopdracht te melden bij de AFM. Er geldt ook een meldingsplicht voor de accountantsorganisatie, die de melding via het portaal van de AFM moeten doen. De rechtspersoon kan een e-mail sturen (wta@afm.nl) of een brief (Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Toezicht Kwaliteit Accountantscontroles & Verslaggeving, Postbus 11723. 1001 GS Amsterdam).
Accountantsorganisaties kunnen door hun klanten worden gevraagd voor ondersteuning bij het doen van de verplichte melding bij de AFM. Zij kunnen hiervoor deze voorbeeldtekst (pdf) gebruiken.

Geen bestuursverslag vereist

Door de verhoging van de grensbedragen zijn minder ondernemingen verplicht geworden om de jaarrekening te laten controleren. De inflatie van de afgelopen tien jaar is verwerkt in de criteria die bepalend zijn voor de mate van verantwoording van een onderneming. Het is voor ondernemingen zonder wettelijke controleplicht ook niet meer nodig om een bestuursverslag op te stellen.