Met IFRS 15 wijzigt uw omzetverantwoording

29 oktober 2014 | Door redactie

Als de Europese Commissie de nieuwe International Financial Reporting Standards (IFRS 15) goedkeurt, wijzigt de manier waarop uw onderneming de omzet moet verantwoorden. Een tijdige voorbereiding is dus belangrijk.

In het nieuwsartikel Drie eindejaarstips in IFRS jaarrekening 2016 vindt u aandachtspunten voor de IFRS jaarrekening over het boekjaar 2016. IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ vervangt zowel IAS 11 als IAS 18. IFRS 15 zal gaan gelden voor de boekjaren die op of na 1 januari 2017 starten, met daarin opgenomen de vergelijkende cijfers over 2016. Het voorgaande geldt uiteraard alleen als uw onderneming rapporteert op basis van de IFRS-regels.

De Europese Commissie zal  waarschijnlijk in 2015 al haar goedkeuring  aan de vervanging verlenen. Na de goedkeuring, mag uw onderneming er straks echter ook voor kiezen om IFRS 15 al eerder dan 1 januari 2017 toe te passen.  

Het nieuwe model gaat uit van vijf stappen

Het nieuwe model bevat – in tegenstelling tot de huidige regels - veel bepalingen over de verantwoording van de omzet. Het uitgangspunt van IFRS 15 is het contract dat uw onderneming sluit met de klant. In IFRS 15 is uitgewerkt hoe uw onderneming invulling moet geven aan de verantwoording van de omzet. IFRS 15 gaat uit van de onderstaande stappen:

Stap 1: Identificeer het contract met de klant
Stap 2: Identificeer de prestatieverplichtingen binnen het contract
Stap 3: Bepaal de transactieprijs
Stap 4: Wijs de transactieprijs toe aan de leveringsverplichtingen binnen het contract
Stap 5: Als er aan de leveringsverplichtingen is voldaan, mag u de omzet verantwoorden

Een tijdige voorbereiding is belangrijk

Het is belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt en weet in welke mate u de verantwoording van de omzet moet aanpassen. De gevolgen van IFRS 15 werken namelijk door in de bedrijfsvoering van uw onderneming. Dit betekent dat de systemen en de interne processen van uw onderneming veranderen. De impact van IFRS 15 zal naar verwachting het grootst zijn als er sprake is van:

  • meerdere business modellen;
  • veel of complexe verkoopcontracten;
  • geïntegreerde producten in combinatie met kortingen en/of financieringselementen.