Micro-ondernemingen kunnen nu e-deponeren

13 april 2016 | Door redactie

De manier waarop organisaties een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) moeten deponeren, wijzigt gaandeweg. Nieuwe wetgeving stimuleert namelijk het digitaal aanleveren en bewaren van de jaarrekening en andere publicatiestukken. Per 1 april is het nu ook voor micro-entiteiten mogelijk de jaarrekening elektronisch te deponeren.

Kleine ondernemingen moeten vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening (tool) deponeren met Standard Business Reporting  (SBR). Voor middelgrote ondernemingen geldt deze plicht vanaf boekjaar 2017. Micro-ondernemingen hadden tot nog toe geen mogelijkheid jaarrekeningen en andere publicatiestukken digitaal te deponeren. Daarin is per 1 april verandering gekomen: ook micro-ondernemingen kunnen nu gebruikmaken van de online service van de KvK en digitaal hun stukken deponeren. Vanaf boekjaar 2016 zijn ze hiertoe zelfs verplicht. Er is sprake van een micro-entiteit bij een balanstotaal van maximaal € 350.000 en een netto-omzet van € 700.000. Daarnaast moeten er gedurende het boekjaar gemiddeld tien werknemers in de organisatie werkzaam zijn. 

Elke bedrijfsklasse moet straks elektronisch deponeren

De geboden mogelijkheid past binnen een traject van wetswijzigingen van een aantal artikelen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Het doel van dit traject is om in de toekomst elektronisch deponeren  voor rechtspersonen in alle bedrijfsklassen, micro, klein, middelgroot en groot, verplicht te stellen. Onder elektronisch deponeren wordt aanleveren via SBR bedoeld. Deze digitale aanlevering via Digipoort staat open voor intermediairs en ondernemers. Daarnaast is er, alleen voor ondernemers, de mogelijkheid via de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ van de KvK, waar ook micro-ondernemingen sinds 1 april gebruik van kunnen maken.