Middelgrote organisaties deponeren jaarrekening ook via SBR

7 december 2017 | Door redactie

Voor middelgrote organisaties is het vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) via Standard Business Reporting (SBR).

Deze verplichting gaat in per 1 januari 2018 en gold al voor micro- en kleine organisaties. Ook de controleverklaring moet digitaal gebeuren en de ‘natte’ handtekening moet vervangen worden door een digitale handtekening. Om er klaar voor te zijn om de jaarrekening digitaal via SBR (stappenplan) te deponeren moet de software van organisaties geschikt zijn. Het is goed om te informeren bij uw accountant of die is voorbereid op SBR. Als uw organisatie zelf de jaarrekening (tool) deponeert, dan is het advies om met uw softwareleverancier contact op te nemen. Voor organisaties die hun jaarrekening uitbesteden aan een intermediair is het niet nodig om met hun softwareontwikkelaar contact op te nemen.

Tijdelijke online service beschikbaar

Rechtspersonen in bedrijfsklasse ‘micro’ en ‘klein’ zijn verplicht hun jaarrekening sinds boekjaar 2016 digitaal te deponeren. Voor bedrijfsklasse ‘middelgroot’ geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017, voor bedrijfsklasse ‘groot’ vanaf boekjaar 2019. Voor middelgrote bedrijven die (nog) niet over geschikte software beschikken biedt de KvK een tijdelijke online service.

SBR is nationale standaard

SBR is de nationale standaard waarmee organisaties gegevens uit de financiële administratie via overdragen aan de zogenoemde uitvragende partijen. Uitvragende partijen zijn organisaties als de Belastingdienst, de KvK, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bank. De techniek waarmee gegevensoverdracht bij SBR plaatsvindt is XBRL. Dit is een gegevensbestand in XML-programmeertaal waarin definities en controles zijn opgenomen over de informatie die u moet opnemen en versturen.