Minister schrapt fout uit accountancywetgeving

19 juli 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft via een nota van wijziging een fout uit het wetsvoorstel Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen gehaald. Hierdoor kunnen accountants zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten wettelijke controles van de jaarrekening blijven uitvoeren zonder dat zij aan extra vereisten moeten voldoen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen werd voor de wettelijke controle verwezen naar artikel 27 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Deze verwijzing zou tot gevolg hebben dat de accountant, die op basis van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de jaarrekening controleert, aan de eisen uit de Wta moet voldoen. Dit betekent onder andere dat de accountant ingeschreven moet staan in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten.

De Tweede Kamer is akkoord

Door de wijziging van minister Dijsselbloem kunnen accountants de jaarrekening van uw organisatie ook controleren als zij niet voldoen aan de eisen uit de Wta, op voorwaarde dat zij wel aan alle andere vereisten uit de Nederlandse wet voldoen. Het aangepaste wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën is vorige week gestart met een voorbereidend onderzoek naar de plannen.