Minister wil met commissie accountancysector sneller hervormen

27 november 2018 | Door redactie

Minister Hoekstra stelt een commissie in die onafhankelijk gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil dat de verbetermaatregelen die de accountants voor zichzelf hebben opgesteld in 2014, sneller resultaat opleveren.

Als het aan de minister ligt, kijkt de commissie ook naar ingrijpen in de structuur en verdienmodellen van accountancy-ondernemingen. In verschillende onderzoeken is al naar voren gekomen dat dit weleens de oorzaak zou kunnen zijn van het feit dat de hervormingen in de accountancysector te traag gaan.

Kritiek op de accountancysector

Aanleiding voor deze ‘ingreep’ van buiten de accountancysector zijn het recente rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het verslag van de Monitoringscommissie Accountancy (MCA) van dit voorjaar. Die zijn kritisch en leggen beide de vinger op de zere plek: de structuur van de sector. De wettelijke controle (tool) van het reilen en zeilen van een onderneming door de accountant is van groot belang voor de maatschappij. Toch kunnen commercieel aantrekkelijke verdien-, partner- en bedrijfsmodellen binnen de sector dit belang vertroebelen waardoor de kwaliteit van de wettelijke controle achteruitgaat.

Controle en advieswerk gescheiden

De minister heeft de commissie gevraagd om ook naar het zogenoemde ‘audit only model’ (tool) te kijken, waarbij controle- en advieswerkzaamheden van accountancy-ondernemingen worden gescheiden. Dit moet voorkomen dat de ‘slager zijn eigen vlees keurt’ en er meerdere, tegenstrijdige, belangen meespelen. Op dit vlak zou het verandertraject dat de accountants in 2014 zijn gestart voor verbetering moeten zorgen.