Modelverklaring NBA gaf geen goed voorbeeld

19 januari 2017 | Door redactie

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft onlangs in een update bekendgemaakt dat er een fout zat in haar eerdere update met voorbeeldteksten. Download de nieuwe verklaringen om er zeker van te zijn dat uw organisatie over de juiste documenten beschikt.

In de in januari 2017 gepubliceerde update waren de nieuwe controleverklaringen (tool) opgenomen, die gebaseerd waren op de recentste rapportagestandaarden. In kop A ontbrak echter een stukje tekst. Het ging om de volgende tekst: ‘in het jaarverslag opgenomen’. In de inmiddels gepresenteerde nieuwe update is deze fout hersteld. Is uw organisatie opzoek naar voorbeeldteksten of wilt u de nieuwe versie van een voorbeeldverklaring downloaden? Op de website van de NBA staan de digitale bestanden van brieven en verklaringen.

Voorbeeldteksten voor rapportages en brieven

Op de website van de NBA staan veel Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten van de NBA. Het gaat hierbij om voorbeeldteksten voor rapportages en -brieven. Deze voorbeeldteksten zijn allemaal gebaseerd op de huidige geldende Standaarden. Op een later moment zal de NBA Engelse vertalingen publiceren van voorbeeldteksten die zich richten op sectoren en juridische transacties, zoals fusie en splitsing. 

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.