NBA richt zich op continuïteit, digitalisering en klimaat

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceerde onlangs de eerste drie van een nieuwe reeks 'beleidsstandpunten'. Deze betreffen continuïteit, klimaatprestaties en digitalisering van informatie.

14 december 2020 | Door redactie

Volgens de NBA zouden organisaties die een bestuursverslag publiceren, dat in de regel samen met de jaarrekening en de overige gegevens in één document wordt gepubliceerd, een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ moeten opnemen. Een dergelijke paragraaf zou een weergave kunnen bevatten van veronderstellingen voor de korte termijn, onzekerheden en risico's op discontinuïteit. Veel gebruikers van jaarverslagen vinden dat accountants te weinig communiceren over toekomstbestendigheid in hun controleverklaring (tool), aldus de beroepsorganisatie.

Rapporteren over klimaatprestaties 

De NBA is ook van mening dat organisaties die een bestuursverslag uitbrengen hierin moeten rapporteren over hun klimaatprestaties. Dat gebeurt op dit moment niet of nauwelijks. Volgens de beroepsorganisatie moeten de vermelding van doelen en prestaties op het gebied van klimaat, zoals CO2-uitstoot, onderdeel zijn van de 'niet-financiële informatie' van het bestuursverslag. Hiervoor zijn wel goede meet- en rapportagesystemen nodig.

Digitalisering van data 

Het derde nieuwe beleidsstandpunt van de beroepsorganisatie is het bevorderen van de komst van de 'digitale snelweg'. Organisaties moeten veel financiële informatie sturen naar onder andere toezichthouders, banken, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door financiële gegevens en accountantsverklaringen digitaal te verzenden neemt de datakwaliteit toe. Dat geldt ook voor de transparantie en de controleerbaarheid. Daarnaast zorgt digitalisering van data voor efficiëntie en betrouwbaarheid. Bovendien nemen de administratieve lasten af. Het is volgens de NBA wel van belang dat de overheid op haar beurt op dezelfde manier gegevens beschikbaar stelt en terug stuurt.

Uitbreiding van standpunten

Continuïteit, klimaatprestaties en digitalisering van informatie zijn de eerste nieuwe beleidspunten die de NBA heeft bekendgemaakt. Het uitgangspunt van de beroepsorganisatie is om in de komende periode deze reeks standpunten geleidelijk verder uit te breiden.