Nieuw jaarrekeningenrecht alvast benutten

30 oktober 2015 | Door redactie

Onlangs is er een besluit gepubliceerd dat aangeeft wanneer de geplande wijziging van het jaarrekeningenrecht in werking treedt. Het gaat om de regels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Deze nieuwe bepalingen treden op 1 november 2015 in werking. Het is toegestaan om al in het boekjaar 2015 uw voordeel te doen met de nieuwe regels.

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening treedt met ingang van het boekjaar 2016 in werking. Deze wet introduceert een nieuw jaarrekeningregime (de micro-onderneming), wijzigt de grenzen van de huidige jaarrekeningregimes (tool) en voert een nieuwe deadline in voor het deponeren (tool) van uw jaarrekening. In de wetsstukken is bepaald dat u de nieuwe regels in het boekjaar 2015 al vrijwillig mag toepassen. Dit is voordelig, want als uw onderneming valt onder de definitie van micro, kleine of middelgrote onderneming kunt u de bijbehorende vrijstellingen al in het boekjaar 2015 benutten.

Per 2016 moet u de jaarrekening binnen 12 maanden deponeren

Op dit moment moet u de jaarrekening uiterlijk binnen 13 maanden deponeren bij de KvK. In de nieuwe regels wordt dit teruggebracht tot 12 maanden. Deze kortere termijn is nodig omdat de aandeelhouders van bv’s straks vijf maanden uitstel mogen verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Op dit moment is dit zes maanden.

De jaarrekening eerder openbaar maken

Naast de mogelijkheid om de nieuwe regels al voor het boekjaar 2015 toe te passen, is het ook mogelijk om uw rapportage al eerder te deponeren. Bent u op zoek naar meer eindejaarstips? In het novembernummer van FA Rendement vindt u eindejaarstips voor de BTW, Inkomstenbelasting, werkgever en werknemer.