Nieuw kennisplatform voor het mkb

Het online kennisplatform ‘de staat van het mkb’ is onlangs gelanceerd. Deze website is gevuld met cijfermateriaal, lopende statistieken en achtergrondinformatie over het mkb. Deze informatie kunt u gebruiken voor uw financiële rapportages.

30 november 2015 | Door redactie

Het is bijna zover, aan het einde van dit boekjaar stelt u weer een jaarrekening op. De kerncijfers (tool) en ratio’s die u kunt berekenen op basis van deze jaarrekening, zijn van meerwaarde voor het management. Deze ratio's (tool) geven bijvoorbeeld weer hoe liquide de onderneming is en hoeveel u overhoudt. Buiten de omgeving van uw onderneming zijn echter ook een groot aantal (macro-)economische factoren aan te wijzen die invloed hebben op het financiële beleid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de prijsindexcijfers, de loonindexcijfers, de rentetarieven van de Europese Centrale Bank en de wettelijke renten.

U kunt het kennisplatform gebruiken voor uw rapportages

Welke gevolgen macro-economische informatie voor mkb-ondernemingen heeft is soms lastig te benoemen. Het ministerie van Economische Zaken, het Centraal Bureau voor de Statistiek, MKB Nederland en de Dutch Academy of Research in Entrepreneurship hebben de handen ineen geslagen om hier verandering in te brengen. Op het nieuwe kennisplatform ‘de staat van het mkb’ vindt u interessante statistieken, achtergrondinformatie, feiten en cijfers terug die u kunt gebruiken voor uw rapportages.