Nieuw model controleverklaring accountants

5 januari 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2017 moet de accountant, die de jaarrekening van uw organisatie controleert, een nieuw model voor zijn controleverklaring gebruiken. Dit nieuwe model is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Begin vorig jaar werd duidelijk dat er een nieuwe structuur zou komen voor de controleverklaring van accountants. Deze nieuwe structuur is nu verwerkt in twee modellen: een controleverklaring (tool) voor organisaties die niet van openbaar belang zijn (niet-oob’s) en een controleverklaring voor organisaties van openbaar belang (oob’s). De nieuwe verklaring bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • een verklaring over de jaarrekening;
  • een verklaring over overige informatie uit het jaarverslag (tool);
  • een verklaring over overige door wet- of regelgeving gestelde voorwaarden (alleen bij oob’s);
  • een beschrijving van verantwoordelijkheden.

Er is geen groepsjaarrekening

De controleverklaring voor niet-oob’s is van toepassing op het mkb en geldt als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gaat niet om een groepsjaarrekening.
  • Er is geen Raad van Commissarissen aanwezig in de organisatie.
  • In de boekhouding wordt niet gewerkt met geen gebroken boekjaar.
  • Het jaarverslag bestaat uitsluitend uit onderdelen die volgens de wet vereist zijn: het bestuursverslag, de jaarrekening en overige gegevens.
  • Het Nederlandse jaarrekeningenrecht is van toepassing.
  • Er is geen paragraaf over de benoeming van de accountant. 

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.

Bent u op zoek naar de recentste informatie over voorbeeldverklaringen en –teksten? In het nieuwsartikel Modelverklaring NBA gaf geen goed voorbeeld vindt u de recentste informatie.