Nieuwe accountancywet aangenomen én aangevuld

14 september 2017 | Door redactie

De Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het voorstel is het aangevuld met een amendement waarin staat dat de klachttermijn uit het accountantstuchtrecht wordt verruimd van zes naar tien jaar.

Eind augustus verplaatste demissionair minister Dijsselbloem de inwerkingtreding van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (tool) van 1 januari 2018 naar 1 juli 2018. Het wetsvoorstel voor deze wet bestond toen nog uit drie maatregelen. Het amendement dat door de Tweede Kamer is aangenomen, vult het wetsvoorstel aan. In dit amendement, dat net als het wetsvoorstel ook op 1 juli 2018 in werking zal treden, staat een nieuwe termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend als een accountant zich niet aan de wet- en regelgeving heeft gehouden.

Financiële fraude komt later aan het licht

Op dit moment kan er drie jaar na een wettelijke controle (tool) een klacht worden ingediend bij de accountantskamer. Deze kamer neemt de klacht in behandeling er na het moment van dit foute handelen zes jaar is verstreken. In het amendement is deze termijn verruimd tot tien jaar. De reden daarvoor is dat het soms langer duurt voordat financiële fraude (tools) of misleiding aan het licht komen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt het wetsvoorstel op 26 september 2017.