Nieuwe deadline deponeren jaarrekening

30 september 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een nieuw jaarrekeningregime toevoegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de micro-onderneming. Daarbij veranderen er een aantal bepalingen uit het huidige jaarrekeningenrecht, waaronder de uiterste termijn voor het deponeren van uw jaarrekening. De wetswijzigingen gaan in per 1 januari 2016. FA Rendement zet de aanpassingen voor u op een rij.

In het nieuwsartikel ‘Per 2016 is er de micro-onderneming’ kon u lezen over de inhoud van de regelgeving voor de micro-onderneming en de voorgenomen wijzigingen in de drie bestaande jaarrekeningregimes (tool) voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.  Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Voor wat betreft de veranderingen in de huidige regelgeving, zijn de aanpassingen voor kleine ondernemingen voor u het belangrijkste.

Wijzigingen in de huidige jaarrekeningregimes

Vanaf het boekjaar 2016 komt u eerder in aanmerking voor vrijstellingen, waaronder een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole. Dit komt doordat u straks eerder valt onder het label kleine onderneming. Op dit moment is een onderneming klein bij een balanstotaal van niet meer dan € 4,4 miljoen en een netto-omzet van niet meer dan € 8,8 miljoen. Het derde criterium is dat er minder dan 50 werknemers zijn. De huidige grens van € 4,4 miljoen is straks € 6 miljoen en de grens van € 8,8 miljoen is straks € 12 miljoen.

Nieuwe deadline deponeren jaarrekening

De termijn waarbinnen u de jaarrekening moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) wijzigt ook. Op dit moment moet u deze rapportage uiterlijk binnen 13 maanden deponeren bij de KvK. Per 1 januari 2016 wordt dit teruggebracht tot 12 maanden. Deze kortere termijn is nodig  omdat de aandeelhouders van bv’s straks vijf maanden uitstel mogen verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Op dit moment is dit zes maanden. 

De introductie van de micro-onderneming

De introductie van de micro-onderneming zorgt ervoor dat u minder snel wordt aangemerkt als middelgrote onderneming. Als u valt onder dit jaarrekeningregime mag u ook gebruikmaken van vrijstellingen. Voor wat betreft de accountantscontrole staat de micro-onderneming gelijk aan de kleine onderneming. Een micro-onderneming mag echter geen gebruik maken van waardering op grond van fair value. Dit mag een kleine onderneming wel. 

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.