Nieuwe regels leaseauto van de zaak

9 februari 2017 | Door redactie

Als uw organisatie rapporteert volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten leasecontracten per 1 januari 2019 op de balans komen te staan. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor alle leasecontracten, maar zal de grootste impact hebben voor de overeenkomsten voor de leaseauto’s van de zaak.

Eind 2016 was het in veel gevallen voor (zeer) zuinige auto’s aantrekkelijk om de lopende leasecontracten (tool) te verlengen, want hierdoor bleven de oude bijtellingstarieven van toepassing. Met ingang van het boekjaar 2017 ging het aantal bijtellingstarieven namelijk terug van zeven naar twee (4% en 22%). Als uw organisatie IFRS 16 toepast, komen de bijbehorende leasecontracten per 2019 als schuld op de balans te staan. Deze regels mogen eerder dan 2019 worden toegepast, op voorwaarde dat de omzet wordt verantwoord volgens IFRS 15. Deze toepassing zal de ratio’s uit de balans (tool) van uw organisatie echter wel veranderen.

Financial en operational leasecontracten

IFRS 16 maakt geen onderscheid tussen financial lease en operational lease. Hierdoor wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van financiële overzichten vergroot. De nieuwe regels gaan standaard uit van financial lease. Past uw organisatie de IFRS niet toe, dan moeten de regels uit titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden gevolgd. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 292 (tool) zijn aanwijzingen opgenomen die in dit geval bruikbaar zijn bij het administreren van leasecontracten.

Twee uitzonderingen op de nieuwe leaseregels

Op de nieuwe regels uit IFRS 16 zijn twee uitzonderingen gemaakt. De voorschriften uit IFRS 16 gelden niet voor:

  • leasecontracten die minder dan twaalf maanden duren;
  • leasecontracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde.