Nieuwe regels permanente educatie accountants

11 februari 2016 | Door redactie

Naar verwachting treedt er per 2017 een nieuw stelsel voor de permanente educatie (PE) van accountants in werking. Dit jaar vindt er alvast een pilot plaats om het nieuwe systeem in de praktijk te testen.

De scholing van accountants ligt onder het vergrootglas. Het gaat hierbij met name om de permanente educatie (PE). Het kamerlid Nijboer (PvdA) heeft onlangs vragen gesteld over deze doorlopende scholing. Hij vond het niet kunnen dat accountants vijf PE-punten kregen voor deelname aan een cursus die niet direct met de beroepsinhoud te maken heeft, zoals een reclame-event (tool). Minister Dijsselbloem heeft de kritiek ter harte genomen en laten weten dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een nieuw PE-stelsel voorbereidt. 

Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De kwaliteitsverbetering van accountantscontroles staat volop in de belangstelling. Afgelopen zomer werd er nog een wetsvoorstel gedaan om de kwaliteit van de accountantsverklaring (tool) te verbeteren. Het ging hierbij om het voorstel voor de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. De NBA heeft de opdracht gekregen zeer kritisch te blijven bij het toekennen van gecertificeerde PE-punten. Daarom zullen in het nieuwe stelsel PE-punten toegekend worden aan de cursussen in plaats van de leerinstellingen. Daarnaast zullen accountants ook verplicht kennistoetsen afleggen.